เมนูทั่วไป
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
รายงานการประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
                
                    เอกสารต่าง ๆ
    

       


ที่ ชื่อเรื่อง วันที่เพิ่ม ดาวน์โหลด
1
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
23 ม.ค. 58
เอกสาร
2
ตารางสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2/2557
03 ต.ค. 57
เอกสาร
3
รายงานประจำปี 2556
13 มิ.ย. 57
เอกสาร
4
แผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ2557
13 มิ.ย. 57
เอกสาร
5
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2557
13 มิ.ย. 57
เอกสาร
6
แผนปฏิบัติการก่อนประถม 2557
13 มิ.ย. 57
เอกสาร
7
แผนปฏิบัติการก่อนประถมปี2556
31 พ.ค. 56
เอกสาร
8
ผลการสอบ O-Net ปี 2555 ศรีสิทธิ์
16 มี.ค. 56
เอกสาร
9
ผลการสอบ O-Net ปี 2555 ทุ่งล้อม
16 มี.ค. 56
เอกสาร
10
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556
06 มี.ค. 56
เอกสาร
11
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556-2559
06 มี.ค. 56
เอกสาร
12
คู่มือครูโรงเรียนวัดทุ่งล้อม
09 มิ.ย. 55
เอกสาร
13
แผนปฏิบัติการปฐมวัย ปีงบประมาณ 2554
18 พ.ค. 55
เอกสาร
14
รายงานประจำปี SAR.2552
18 พ.ค. 55
เอกสาร
15
รายงานประจำปี SAR.2553
18 พ.ค. 55
เอกสาร
16
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
18 พ.ค. 55
เอกสาร
17
รายงานประจำปี SAR.2554
18 พ.ค. 55
เอกสาร
18
แผนปฏิบัติการปฐมวัยปีงบ 2555
11 ก.พ. 55
เอกสาร
19
ประกาศมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ
27 ม.ค. 55
เอกสาร
20
นโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
25 ม.ค. 55
เอกสาร
21
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
24 ม.ค. 55
เอกสาร
22
นโยบายรัฐบาล 2554
25 ส.ค. 54
เอกสาร
23
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554
20 ส.ค. 54
เอกสาร
24
คำพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล-ป.6
20 ส.ค. 54
เอกสาร

 
 

 
 

 

 


 
   
หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  กระดานสนทนา  |  ผู้ดูแลระบบ